Czy warsztat samochodowy odpowiada za samochód podczas naprawy?

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
0.00

Bardzo często, kiedy oddajemy samochód do naprawy, szczególnie do nieznanego warsztatu, musimy liczyć się z kilkoma problemami. Do najczęstszych zdarzeń, do jakich może dojść są kradzieże, uszkodzenia pojazdu, niepoprawna i zbyt długo trwająca naprawa. Nasze samochody zawsze stanowią dla nas wartość, jeżeli niematerialną to sentymentalną, dlatego warto wiedzieć jakie konsekwencje ponosi właściciel warsztatu, w wypadku wystąpienia jakichkolwiek niefortunnych wypadków.

Zwłoka w naprawie samochodu a odpowiedzialność warsztatu

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Wadliwie wykonana naprawa samochodu a odszkodowanie

Bardzo częste złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Jak zachować się w przypadku kradzieży samochodu w warsztacie samochodowym?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Gdy dojdzie do kradzieży samochodu lub przedmiotów w nim pozostawionych, wina spada na właściciela warsztatu. Jego zaniedbanie jest podstawą do ubieganie się o należne nam prawa. każdą kradzież należy zgłosić policji i przekazać sprawę należytym organom. Właściciel warsztatu samochodowego ma również prawo do obrony i wykazania swojej niewinności poprzez przedstawienie dowodów, że auto było właściwie zabezpieczone i osoby trzecie nie miały do niego dostępu.

Tagi
Oceń artykuł
Komentarze
Wszystkich: 1
Regina Krupa

Modlę się o więcej fachowców, którzy szybko naprawią jakąś usterkę i wezmą za to przyzwoitą kwotę.

0 0
Dodaj komentarz
Artykuły z tej kategorii
Bardzo często, kiedy oddajemy samochód do naprawy, szczególnie do nieznanego warsztatu, musimy liczyć się z kilkoma problemami. Do najczęstszych zdarzeń, do jakich może dojść są kradzieże, uszkodzenia pojazdu, niepoprawna i zbyt długo trwająca naprawa. Nasze samochody zawsze stanowią dla nas wartość, jeżeli niematerialną to sentymentalną, dlatego warto wiedzieć jakie konsekwencje ponosi właściciel warsztatu, w wypadku wystąpienia jakichkolwiek niefortunnych wypadków.Zwłoka w naprawie samochodu a odpowiedzialność warsztatuProblemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.Zapis ...